Terme

Deur toegang tot die webwerf op https://www.jwtrubber.com te verkry, stem u in om gebonde te wees aan hierdie diensvoorwaardes, alle toepaslike wette en regulasies, en stem u in dat u verantwoordelik is vir die nakoming van die toepaslike plaaslike wette. As u nie met een van hierdie bepalings saamstem nie, word u verbied om hierdie webwerf te gebruik of toegang daartoe te verkry. Die materiaal op hierdie webwerf word beskerm deur die toepaslike kopiereg- en handelsreg.

Gebruik lisensie

a.Toestemming word verleen om slegs een afskrif van die materiaal (inligting of sagteware) op JWT se webwerf tydelik af te laai vir persoonlike, nie-kommersiële, tydelike besigtiging. Dit is die toekenning van 'n lisensie, nie 'n eiendomsoordrag nie, en onder hierdie lisensie mag u nie:

ek. die materiaal verander of kopieer;
ii. gebruik die materiaal vir enige kommersiële doeleindes of vir enige openbare vertoning (kommersieel of nie-kommersieel);
iii. probeer om enige sagteware wat op JWT se webwerf is, te dekompileer of om te ontwerp;
iv. enige kopiereg of ander eiendomsnotasies uit die materiaal verwyder;
v. dra die materiaal oor na 'n ander persoon of "spieël" die materiaal op 'n ander bediener.

b. Hierdie lisensie word outomaties beëindig as u enige van hierdie beperkings oortree en kan te eniger tyd deur JWT beëindig word. By die beëindiging van u besigtiging van hierdie materiaal of na die beëindiging van hierdie lisensie, moet u alle afgelaaide materiaal in u besit vernietig, hetsy in elektroniese of gedrukte formaat.

Vrywaring

a.Die materiaal op die webwerf van JWT word op 'n 'soos dit is' -basis verskaf. JWT gee geen waarborge, uitdruklik of geïmpliseer nie, en ontken en ontken hiermee alle ander waarborge, insluitend, sonder beperking, geïmpliseerde waarborge of verkoopvoorwaardes, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, of nie-skending van intellektuele eiendom of ander skending van regte.
b. Verder waarborg JWT geen verklarings oor die akkuraatheid, waarskynlike resultate of betroubaarheid van die gebruik van die materiaal op sy webwerf of andersins met betrekking tot sodanige materiaal of op enige webwerwe wat aan hierdie webwerf gekoppel is nie.

Beperkings

JWT of sy verskaffers is in geen geval aanspreeklik vir enige skade nie (insluitend, sonder beperking, skade vir verlies van data of wins, of as gevolg van besigheidsonderbreking) as gevolg van die gebruik of die onvermoë om die materiaal op JWT se webwerf te gebruik, selfs al JWT of 'n gemagtigde verteenwoordiger van JWT is mondelings of skriftelik in kennis gestel van die moontlikheid van sodanige skade. Omdat sommige jurisdiksies nie beperkinge op geïmpliseerde waarborge of beperkinge van aanspreeklikheid vir gevolglike of toevallige skade toelaat nie, is hierdie beperkings moontlik nie op u van toepassing nie.

Akkuraatheid van materiaal

Die materiaal wat op JWT se webwerf verskyn, kan tegniese, typografiese of fotografiese foute insluit. JWT waarborg nie dat enige van die materiaal op sy webwerf akkuraat, volledig of aktueel is nie. JWT kan te eniger tyd sonder kennisgewing veranderings aanbring aan die materiaal op sy webwerf. JWT verbind hom egter nie tot die opdatering van die materiaal nie.

Skakels

JWT het nie al die webwerwe wat na sy webwerf gekoppel is, nagegaan nie en is nie verantwoordelik vir die inhoud van sodanige gekoppelde webwerf nie. Die opname van enige skakel impliseer nie dat JWT die webwerf onderskryf nie. Die gebruik van so 'n gekoppelde webwerf is op eie risiko van die gebruiker.

Wysigings

JWT kan hierdie diensvoorwaardes vir sy webwerf te eniger tyd sonder kennisgewing hersien. Deur hierdie webwerf te gebruik, stem u in tot die huidige weergawe van hierdie diensvoorwaardes.

Regerende wetgewing

Hierdie bepalings en voorwaardes word beheer en geïnterpreteer in ooreenstemming met die wette van China en u onderwerp u onherroeplik aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe in daardie staat of plek.

LEER MEER OOR ONS MAATSKAPPY